top of page

Lustra Weneckie Sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 1
60-415 Poznań
NIP 7811971600

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW i ŚWIADCZENIA USŁUG
Spółki LUSTRA WENECKIE Sp. z o.o. w Poznaniu

 

(1) SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA FOLII OKIENNEJ

 

1.1 Prawo do reklamacji i zwrotu przysługuje wszystkim Klientom.

 

1.2 Reklamacje uwzględniamy po zwrocie wysłanego towaru (na koszt Odbiorcy) i po jego zbadaniu pod kątem zastrzeżeń Klienta.
Odstąpienie od transakcji w drodze odmówienia odbioru przesyłki nie będzie uznawane – tj. transakcja wciąż będzie traktowana jako zawarta i wymagająca opłacenia.

 

1.3 Towar wycięty pod zamówienie na długość lub szerokość mniejszą od fabrycznej (tj. odpowiednio poniżej 31m lub 152cm) nie podlega reklamacji.

(2) ZLECENIA USŁUGI MONTAŻU FOLII

 

2.1 Wpłata ustalonej w toku zlecenia przedpłaty oznacza akceptację warunków świadczenia usługi montażu Folii Okiennych.

 

2.2 Przy rezygnacji z usługi po wpłacie ustalonej kwoty przedpłaty, Zleceniodawcy przysługuje zwrot 50% kwoty przedpłaty do dnia poprzedzającego ustaloną datę początku prac montażowych. Wynika to z kosztów logistycznych, rezerwacji terminów, opracowania harmonogramów i innych kosztów poniesionych przez Firmę w toku przygotowań do realizacji zlecenia.

 

2.3 W dniu montażu, a przed ustalonym początkiem prac montażowych, przy rezygnacji z usługi Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości 1/3 (33%) kwoty przedpłaty.

tel. 61 663 0001
kom. 730 863 613
www.Lustro-Weneckie.pl
info@lustro-weneckie.pl

Armolan _mail Cover.png
bottom of page